Menura Wellness & Therapy

BUIKMASSAGE

Chi Nei Tsang ,bekend als de Chinese orgaanmassage, optimaliseert de energie van de organen in de buik. Deze abdominale massage neemt spanningen weg en zorgt voor een grondige verwijdering van afvalstoffen. 

Chi Nei Tsang omvat een massage van maag, galblaas, lever, pancreas, milt, nieren, blaas en darmen, en is veel omvattender dan een darmmassage!

Buikmassage en constipatie:

Obstipatie, ook constipatie of verstopping genoemd, is een frequent probleem. Men spreekt van constipatie als de ontlasting minder dan drie keer per week of alleen na hard persen tot stand komt en dit gedurende een langere periode.

Een verkeerde voeding leidt vaak tot obstipatie. Zorg voor voldoende drinken en vezels. Daarnaast hebben veel medicijnen een negatief effect op de darmwerking met constipatie als gevolg. Een goede beweging tenslotte draagt bij tot het voorkomen van constipatie.

De Chi Nei Tsang buikmassage zorgt voor een betere werking van de darmen en vermindert zo de kans op constipatie.

Chi Nei Tsang, of CNT, is een oude vorm van ontgiftende, activerende buikmassage. Het is een mix van Taoïstische massage-therapie en Medische Qigong technieken, waardoor het wezenlijk anders is dan de gangbare methodes.

Het buikgebied is het gebied waar alles verwerkt wordt: gedachten, emoties en voeding. Elk van de interne organen heeft daarin zijn specifieke fysieke maar ook emotionele functie.

De mens ontwikkelt vaak energie blokkades juist in de interne organen, dus daar waar de emoties worden verwerkt. Indien de energiestroom in de organen geblokkeerd geraakt is, slaan ze ongezonde Qi op die vervolgens overvloeit naar andere lichaamsdelen. Het raakt zo geblokkeerd en wordt afgesloten van de rest van het lichaam. Zulke stagnaties zijn zelf veelal te voelen als een harde en ontoegankelijke buik die pijn doet als er in wordt gedrukt.

Negatieve emoties als angst, boosheid, verdriet, depressie en zorgen veroorzaken de grootste problemen. Andere factoren zoals overwerk, stress, ongelukken, operaties, drugs, afvalstoffen, slechte eetgewoonten en incorrecte houding spelen ook een rol.

Oplossing van zulke stagnaties is dus van groot belang voor de gezondheid en is vaak effectief bij de behandeling van allerlei klachten. Chi-Nei-Tsang zuivert de afvalstoffen en ziekmakende emoties door middel van een zeer diepe buikmassage en de instraling van universele levensenergie.

Komplete ontspanning na een CNT massage

Niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat wij onstaan vanuit de navel, en ons hele systeem erom heen gebouwd is. Daarom kan de CNT je ook terug brengen naar het warme en veilige gevoel in mama's buik. Als je deze massage eenmaal hebt gehad , wil je vaak niet anders meer. Mensen die gevoelig zijn voor energie mogen dit alleen in mijn praktijk ondergaan. Ik kan u dan begeleiden na de behandeling.

Boek nu